SINGLE POST

Yoga in de Bible Belt


A lot of harm has come in all eras from people attached to one view of ‘spiritual’ truth.” - Jon Kabat-Zinn

Sinds kort woon ik in een klein dorp op de Veluwe. Leven in harmonie met de natuur en met een kleine community van familie en bekenden om mij heen. Terug naar de basis, waar ik in alle rust mijn yoga inspiratie op kan doen, dat leek me wel wat. Na het wonen in Amsterdam en daarvoor New York en Brussel, was dit natuurlijk wel even wennen! Dit blog gaat over mijn verwonderingen, verbazingen en de schoonheid dit ik ontdekt heb op het platte land en mijn leven als yogadocente.

De omgeving waarin ik woon is onderdeel van de Bible Belt, een gebied in Nederland waar de kerk een grote centrale rol speelt in de gemeenschap. Alhoewel ik om mij heen hoor dat ons dorp niet eens zo streng religieus is, vallen me toch dingen op. Het grote uithangbord als je het dorp binnenrijdt bijvoorbeeld, met daarop de tijden van de kerkdiensten. Of de schijnbaar voor iedereen (behalve mijzelf) bekende regel dat op zondag geen bladblazer mag worden gebruikt om je oprit schoon te blazen. Oeps! En dan die ontmoeting met een vrouw uit het dorp die me een afkeurende blik gaf toen ik vertelde dat ik aan yoga deed.

``Yoga? Dat is toch met dat mediteren? Wij van de kerk vinden dat erg egocentrisch om zo met jezelf bezig te zijn. En dan te denken dat God in jezelf zit? Dat is toch erg onwetend, want niemand anders dan Hijzelf, God, heeft mij geschapen. Dat weet ik gewoon.’’ Ze legt een hand op haar hart. Ik kijk haar vriendelijk aan, ik voel me in enkele seconden een paar eeuwen teruggeworpen in de tijd. Nog voordat ik iets kan zeggen gaat ze verder. ``Ik heb niets anders nodig dan te weten dat God van mij houdt en dat ik na dit leven in de hemel kom. Ik weet wie God is, maar het is een zoektocht om hem te vinden, dat snap ik wel hoor.’’ Ze kijkt me met een onderzoekende blik aan. ``Maar wees maar gerust hoor meid, mocht je over vijf jaar erachter komen dat yoga je niets heeft gebracht, dan schenkt God altijd vergiffenis. Weet dat er meer is!’’

Ik probeer mijn glimlach te bewaren, maar de steken in mijn buik kan ik ook niet negeren. Ik vraag me af wat ik nu het beste kan zeggen. Haar oordelen zijn vlijmscherp voor iemand die duidelijk weinig van yoga afweet. Maar wat me het meest raakt is de onnodige muur die ze tussen ons tweeën optrekt, zo van dit is goed en dat is fout. Toch zie ik geen kwaadheid bij deze vrouw, ze is duidelijk bezorgd en wil me behoeden voor iets wat in haar ogen afwijkt van haar religie. Hoe kan ik haar duidelijk maken dat yoga geen religie is, maar gebaseerd is op universele kennis die al duizenden jaren bestaat? En dat überhaupt, als we goed kijken, de essentie van alle religies op hetzelfde neerkomt? Dat conflicten en lijden juist voortkomen uit de gedachte dat het ene beter is dan het ander, te ontkennen dat we in essentie allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat is overigens letterlijk wat yoga betekent: verbinden ofwel verenigen.

Toevallig (of misschien ook niet), staan er de volgende dag twee Jehova getuigen bij ons aan het hek. Ze willen graag een flyer delen met daarop de tekst ‘’Ontwaakt! Heeft Jezus echt bestaan?’’Ik neem de flyer vriendelijk in ontvangst en zeg dat ik absoluut niet twijfel aan het bestaan van Jezus. Ik zie het als een teken om me weer eens in zijn leven te verdiepen. Alhoewel ik thuis niet religieus ben opgevoed, zat ik vroeger wel op een christelijke basisschool. Ik herinner me dat ik genoot van de Bijbelse verhalen en vooral ook de liedjes die we zongen, de kaarsjes die werden gebrand en rituelen die we opvoerden met Kerst en Pasen. Toen ik mijn yoga opleiding deed, kreeg ik daar af en toe herinneringen aan. Het leek namelijk best wel op elkaar. Sterker nog, in mijn opleiding werd er ook gepraat over Jezus als een toongevend voorbeeld van een Bhakti yogi, een yoga leer waarbij het leven vanuit toewijding en onvoorwaardelijke liefde centraal staat.

Jezus was een yogi?!? Die uitspraak had me een paar eeuwen geleden nog op de brandstapel doen belanden. Of het werkelijk waar is, weet ik niet. In het Westen weten we erg weinig over het leven van Jezus tussen zijn 18e en 30e levensjaren. Maar in het oosten wordt geloofd dat Jezus (in India Isha genoemd) rond die periode door India, Tibet en Nepal trok. In sommige Tibetaanse kloosters in het Himalaya gebergte blijken er oude geschriften bewaard gebleven waaruit zijn verblijf blijkt. Bovendien hebben de vondst van de ‘’Dode Zee-rollen’’ uit de 1e eeuw, ontdekt tussen 1947 en 1956 in oost Jeruzalem, meer inzage gegeven in het leven van Jezus vóór de invloed van de Kerk. Uit die documenten blijkt dat Jezus en zijn discipelen in Ashrams leefden, vegetarisch waren en geloofden in reïncarnatie. Toen ik dit voor het eerst hoorde, verbaasde me dit ergens niet. In de bijbel wordt vooral over Jezus gesproken als hij geboren wordt en als hij rond de 30 jaar is en zijn leer verspreid. Ik kan me niet herinneren dat er ooit werd gesproken over zijn leven in de tussentijd. Het intrigeert me enorm. Hoe kan er zo veel verdeeldheid bestaan in de wereld door religie, zo veel oorlogen en haat omdat we schijnbaar overtuigd zijn van ons gelijk in waar de waarheid ligt? En dat die waarheid uiteindelijk een andere waarheid kan zijn dan we dachten.

De antwoorden op deze vragen vind ik terwijl ik yoga beoefen. Door volledig aanwezig te zijn in het hier en nu, verdwijnen mijn overpeinzingen en gedachtestromen. Ik mag weer voelen en contact maken met de bron. Door simpelweg te zijn met datgene wat is, de wereld te accepteren hoe die is, realiseer ik me dat het leven eigenlijk zo simpel is. Alle antwoorden zitten verborgen in onszelf. We hoeven alleen maar stil te gaan zitten en te luisteren. Al het lijden is een zelfgecreëerd concept door onszelf. De verandering die we zoeken, zit altijd in onszelf. Loslaten, vergeven, vanuit compassie naar jezelf en anderen kijken en daaruit handelen. Dat zal de essentie zijn geweest waaruit iedere religie is ontstaan. En de essentie van yoga.

​© 2023 by Yoga by the Sea. Proudly created with Wix.com